Bài văn khấn cúng ông Công ông Táo 2024 đầy đủ và chuẩn nhất

Rate this post

Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, mọi gia đình đều tổ chức lễ cúng ông Công ông Táo, hy vọng rằng các vị Táo quân sẽ trình báo những điều tốt đẹp cho Ngọc Hoàng. Đây là một dịp quan trọng và truyền thống, tượng trưng cho sự biết ơn và tôn kính đối với Táo quân.

Văn khấn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp chuẩn

Trước khi tiến hành lễ cúng, gia chủ phải chuẩn bị đầy đủ mâm cỗ cúng. Sau đó, vào thời gian lễ, gia chủ cúng khấn ông Công ông Táo để bày tỏ lòng thành kính.

Dưới đây là một đoạn văn khấn ông Công ông Táo cổ truyền Việt Nam, được đăng tải từ sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam của nhà xuất bản Văn hóa thông tin:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương
Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
Tín chủ (chúng) con là...
Ngụ tại...
Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.
Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.
Cúi xin tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong tôn thần phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo.

Văn khấn ông Công ông Táo lưu truyền trong dân gian

Ngoài bài khấn cúng ông Công ông Táo được trình bày ở trên, còn có một số bài văn khấn khác được lưu truyền trong dân gian. Dưới đây là một số bài văn khấn mà các nhà nghiên cứu văn hóa giới thiệu:

Kính lạy Thượng đế
Kính lạy Ngũ đế, Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế, Trung ương Hoàng đế.
Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng
Trung đàm thần tướng thiên thiên binh
Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã
Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp năm.... Là ngày thần Táo quân về trời tấu sớ
Tín chủ con tên là... sinh ngày... tháng... năm... nguyên quán... địa chỉ thường trú...
Với tấm lòng thành kính con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng đế, Ngũ đế, các vị thần tướng, thiên tướng, thiên binh, thiên mã cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ công, Táo quân về trời.
Kính lạy Thổ thần Thổ địa, Thổ công Táo quân, Thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua, nhờ ân phúc của các ngài, chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn.
Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng đế, Ngũ đế cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
Con cầu xin Thượng đế, Ngũ đế, các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con.
Kính chúc Thượng đế, Ngũ đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

Note: Image: Mâm lễ cúng ông Công ông Táo.